Obecné informace:

akce jsou pořádány pro děti a mládež školního věku

minimální počet účastníků pro konání akce je 5

přihlášky a zápisné je nutné odevzdat minimálně týden před konáním akce na DDM LEGIOnářská, cena zahrnuje materiál a pomůcky (u celodenních akcí oběd)

DUBEN    Akce plně obsazena