Kdo jsme

Dům dětí a mládeže Kuřim, je školské zařízení pro zájmovou činnost a vzdělávání. Našim posláním je motivovat, podporovat a vést děti a mládež k rozvoji osobnosti, zejména smysluplným využitím volného času a to širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí, s profesionálním týmem.

Zaměstnanci DDM Kuřim

 

Mgr. I. Zejdová                                                       M. Šmardová

 ředitelka DDM                                                                                                referentka

telefon: 541230763

email: mddm.kurim@seznam.cz

 

Alena Buršíková DiS.

pedagog volného času

telefon: 541230277

email: alca@ddmkurim.cz

 

 Mgr. et Mgr. Renata Kulíšková

pedagog volného času

telefon: 541230277

email: renca@ddmkurim.cz

 

 Jana Tejčková

pedagog volného času

telefon: 541230277

email: jana@ddmkurim.cz

 

Externisté

Mgr. P. Sýsová

Mgr. J. Dvořáková

Mgr. B. Politzerová

Mgr. L. Doležalová

Mgr. A. Filková

Mgr. D. Vašková

H. Vičarová

J. Liškutín

Mgr. M. Švestka

Mgr. M. Švestka

F. Švestka

A. Hanák

J. Majer

Š. Dostálová

M. Jízdná

Mgr. B. Smetanová

Mgr. V. Šípková