Informace, týkající se letního pobytového táboru Prudká

Doprava na tábor je vlastní. Prosím dodržujte časy příjezdu a odjezdu. Pokud by nastal jakýkoli problém kontaktujte hlavního vedoucího.

Hlavní vedoucí: Jiří Hejduk

Tel: 776 646 100

Po příjezdu do střediska vyhledejte vedoucí, kde odevzdáte potřebnou dokumentaci a veškeré léky. U vedoucích bude také seznam, kde se mají děti ubytovat. Dostavte se spolu s dítětem. Dostane zde pokyny k první táborové hře, které se můžou zúčastnit také rodiče. Tato hra Vás provede celým areálem, abyste jej lépe poznali.

Prosíme, abyste během táboru nejezdili na návštěvy. Děti určitě potěší pohled nebo dopis, který jim můžete zaslat na adresu:

Rekreační středisko – Prudká

LT Kuřim (jméno dítěte)

Doubravník 256

592 61 Doubravník

Můžete také pohledy předem přichystat, jednotlivě poznačit dny a odevzdat vedoucím. Rádi jim je předáme.