Vážení rodiče, milé děti,

prozatím je stále zakázána prezenční činnost DDM. Pokud Váš kroužek bude probíhat distanční formou vedoucí Vás budou informovat.

 Aktuální seznam táborů najdete na:

Tábory → pobytové tábory/příměstské tábory

Přihlašování na tábory bude probíhat ONLINE, rezervace jinou cestou není možná!!!

Kroužky s distančním vzděláváním: Kutilové, Keramika s Jančou, ZOOkroužek, YOGA, Nástupiště 9 3/4, Keramika s Dášenkou, Výtvarný ateliér, Šachy I.- III. Jiří Majer. Programování pro začátečníky, Kódujeme s minecraftem, Hrátky pro prvňáčky a Zpívánky pro druháky.

Platby za kroužky: poplatek za druhé pololetí bude upraven s ohledem na nynější omezení provozu (netýká se kroužků, které fungují distanční formou), popř. bude poměrná část platby vrácena na účet.

 

 Hledáme vedoucí zájmových útvarů na externí spolupráci

Podmínkou:

  • kladný vztah k dětem
  • ukončené pedagogické vzdělání (min. studium pedagog vol. času 40 hod)
  • Nové náměty na kroužky vítány.

 

Hledáme vedoucího Florbalu s ukončeným pedagogickým vzděláním (min. studium pedagog vol. času 40 hod)

Info na tel: 541 230 763

 

Stručný návod pro on-line přihlašování:

1. Pod Vámi vybraným kroužkem (táborem, akcí) klikněte na tlačítko „On-line přihlášení“. Budete přesměrováni do Klientského centra.

2. V Klientském centru založte „Nový účet“. Postupujte podle instrukcí (pouze v případě prvního přihlášení).

Nový účet je potřeba potvrdit přes Váš email.

3. Opět se přihlaste do Klientského centra a zde vyplňte on-line přihlášku.

Info na tel: 541 230 763

 Od 4.1. 2021 máme nové číslo účtu pro platby kroužků, táborů a akcí: 

123-3017090237/0100

 

Provoz DDM je omezen těmito pravidly: 

  1. Vstup do budovy je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům ani jiným doprovázejícím osobám.
  2. Do zájmového útvaru přicházejte nejdříve 10 minut před jeho začátkem.
  3. U vstupních dveří si dítě převezme vedoucí zájmového útvaru.
  4. Pohyb účastníků je povolen pouze s rouškou.
  5. Neprodleně po vstupu do budovy si musí každý důkladně umýt – dezinfikovat ruce.
  6. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do DDM vstoupit.