Vážení rodiče, milé děti,

od 10. 5. je v Jihomoravském kraji povolena činnost DDM tak, že ve vnitřních prostorách mohou být 3 účastníci v jedné skupině a ve vnějších prostorách max. 20 osob. 

Podmínkou účasti je pro každé setkání čestné prohlášení, které najdete v sekci „Dokumenty“.

U kroužků, kde z organizačních důvodů bude možné obnovit prezenční činnost, Vás vedoucí budou informovat.

 

Platby za kroužky:  platba za I. pololetí šk. roku v kroužku Vašeho dítěte bude převedena na II. pololetí šk. roku (netýká se kroužků, které fungují distanční formou).

V případě, že i nadále nebude probíhat činnost kroužku, bude Vám poměrná část na konci školního roku vrácena.

 

 

 

Zapojte se do kampaně obyčejného hrdinství

a pojďte s námi zlepšit životní prostředí!

Stáhni si v „Dokumentech“ deníček.

V deníčku si vyber výzvy, které v týdnu 17. – 23. 5. budeš plnit, výsledky zapiš do deníčku, který pošli mailem (jiri@ddmkurim.cz) nebo vytištěný dej na DDM.

 

 

 

 

 

 

 

Stručný návod pro on-line přihlašování:

1. Pod Vámi vybraným kroužkem (táborem, akcí) klikněte na tlačítko „On-line přihlášení“. Budete přesměrováni do Klientského centra.

2. V Klientském centru založte „Nový účet“. Postupujte podle instrukcí (pouze v případě prvního přihlášení).

Nový účet je potřeba potvrdit přes Váš email.

3. Opět se přihlaste do Klientského centra a zde vyplňte on-line přihlášku.

 

Od 4.1. 2021 máme nové číslo účtu pro platby kroužků, táborů a akcí: 

123-3017090237/0100

Nový vnitřní řád platný od 2. 11. 2020 najdete v sekci „dokumenty“.

 

Hledáme vedoucí zájmových útvarů na externí spolupráci

Podmínkou:

kladný vztah k dětem

ukončené pedagogické vzdělání (min. studium pedagog vol. času 40 hod)

Nové náměty na kroužky vítány.

Hledáme vedoucího Florbalu s ukončeným pedagogickým vzděláním (min. studium pedagog vol. času 40 hod)

Info na tel: 541 230 763

 

Provoz DDM je omezen těmito pravidly: 

  1. Vstup do budovy je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům ani jiným doprovázejícím osobám.
  2. Do zájmového útvaru přicházejte nejdříve 10 minut před jeho začátkem.
  3. U vstupních dveří si dítě převezme vedoucí zájmového útvaru.
  4. Pohyb účastníků je povolen pouze s rouškou.
  5. Neprodleně po vstupu do budovy si musí každý důkladně umýt – dezinfikovat ruce.
  6. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do DDM vstoupit.