Facebook Instagram
Zřizovatelem DDM Kuřim je:
Děkujeme za podporu městu Kuřimi!

 

Vážení návštěvníci,

od 1. 1. 2024 došlo ke sloučení DDM Kuřim se SVČ Lužánky.

Co to znamená? Velké změny nenastanou. Dál budete navštěvovat vaše oblíbené aktivity na stejných místech a se stejnými lektory a lektorkami. Jen organizační záležitosti jako třeba přihlašování bude probíhat přes web luzanky.cz. Žádné obavy. Změna se uskuteční postupně. Kroužky v tomto školním roce 2023/24 budou dál ve stávajícím systému na webu DDM Kuřim až do června. Na tábory o jarních a letních prázdninách a všechny další akce už se budete přihlašovat na webu SVČ Lužánky.

Přihlašování na letní tábory začíná od 1. února 2024 na novém web Lumíku.

Těšíme se na spolupráci, vzájemné rozvíjení, obohacování a radost z pestrého a smysluplně stráveného volného času.

 

 

 

 

 

 

Činnost DDM Kuřim je podporována z dotačních programů:

„VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ“

„PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI VE MĚSTĚ KUŘIMI“

Děkujeme!

 

Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace realizuje projekt Operačního programu Jan Amos Komenský „DDM Kuřim, ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I“ č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0002882, jehož účelem je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.