Keramika I.

Dagmar Bočková
ČT 14:00 - 15:00
Kroužek bude zahájen: 16.09.2021
Cena 1. pololetí: 800,-Kč, 2. pololetí: 800,-Kč
Objevujeme, experimentujeme, zkoušíme a využíváme různé možnosti práce s hlínou i porcelánem.
Pracujeme s kvalitním materiálem a používáme různé typy hlíny, glazury, engoby, barvítka, oxidy...

- plošná práce
- prostorová práce
- složité objekty (starší žáci)
- práce na hrnčířském kruhu
- zatírání, barvení, glazování

Navazuje na předchozí školní rok.
Přednostně přijímáme děti z minulého šk. roku (první 3 dny).
Pro děti: 6 - 11 let
Obsazenost: 13 / 13

Keramika II.

Dagmar Bočková
ČT 15:00 - 16:00
Kroužek bude zahájen: 16.09.2021
Cena 1. pololetí: 800,-Kč, 2. pololetí: 800,-Kč
Objevujeme, experimentujeme, zkoušíme a využíváme různé možnosti práce s hlínou i porcelánem.
Pracujeme s kvalitním materiálem a používáme různé typy hlíny, glazury, engoby, barvítka, oxidy...
- plošná práce
- prostorová práce
- složité objekty (starší žáci)
- práce na hrnčířském kruhu
- zatírání, barvení, glazování

Navazuje na předchozí školní rok.
Přednostně přijímáme děti z minulého šk. roku (první 3 dny).
Pro děti: 10 - 15 let
Obsazenost: 13 / 13

Keramika s Eliškou

Eliška Smrčková
ÚT 15:00 - 16:00
Kroužek bude zahájen: 21.09.2021
Cena 1. pololetí: 800,-Kč, 2. pololetí: 800,-Kč
Objevujeme, experimentujeme, zkoušíme a využíváme různé možnosti práce s hlínou i porcelánem.
Pracujeme s kvalitním materiálem a používáme různé typy hlíny, glazury, engoby, barvítka, oxidy...
zatírání, barvení, glazurování
Pro děti: 6 - 13 let
Obsazenost: 0 / 10

Keramika s Jančou

Jana Tejčková
ST 15:30 - 16:30
Kroužek bude zahájen: 15.09.2021
Cena 1. pololetí: 800,-Kč, 2. pololetí: 800,-Kč
Objevujeme, experimentujeme, zkoušíme a využíváme různé možnosti práce s hlínou i porcelánem.
Pracujeme s kvalitním materiálem a používáme různé typy hlíny, glazury, engoby, barvítka, oxidy...
- zatírání, barvení, glazování
Pro děti: 6 - 10 let
Obsazenost: 9 / 10

Výtvarný ateliér s Jančou

Jana Tejčková
ČT 14:00 - 15:00
Kroužek bude zahájen: 16.09.2021
Cena 1. pololetí: 600,-Kč, 2. pololetí: 600,-Kč
Kresba: tužkou, tuší, uhlem, zásady a druhy stínování, kompozice.
Malba: akrylové barvy, temperové barvy, akvarel, práce s barvou, kompozice.
Prostorová práce: hlína (zásady práce s hlínou, plošná a prostorová práce), sádra (odlévání), drát, přírodní materiály, kašírování, lepení, stříhání (tvarování a možnosti využití).
Textil: práce s textilními barvami, šablony, textilní fixy.
Grafická práce: frotáž, suchá jehla, koláž, linorit.
Práce s fotoaparátem a PC: základy animace, využití hudby, písma
Písmo: moderní kaligrafie.
Práce v ateliéru i v plenéru.
Pro děti: 8 - 15 let
Obsazenost: 11 / 11