Pěvecký kroužek ZŠ Drásov

Jitka Smékalová
ČT 13:30 - 14:30
Kroužek bude zahájen: 04.10.2021
Cena 1. pololetí: 100,-Kč, 2. pololetí: 100,-Kč
Přivítáme všechny, kdo rádi zpívají.
Činnost kroužku bude přizpůsobena aktuální epidemiologické situaci a platným hygienickým doporučením.

Určeno pro žáky 3. - 9. třídy ZŠ Drásov

email lektorky: smekalova@zstgmdrasov.cz
Pro děti: 8 - 15 let
Obsazenost: 17 / 20