Facebook Instagram
Zřizovatelem DDM Kuřim je:
Děkujeme za podporu městu Kuřimi!

Workout pro holky a kluky

Zdeňka Parasková
PO 16:00 - 17:00
Kroužek bude zahájen: 18.09.2023
Cena 1. pololetí: 500,-Kč, 2. pololetí: 500,-Kč
Kondiční cvičení (posilovací a protahovací cviky, běh apod.) s vlastní vahou těla i závažím ve vnitřních a venkovních prostorách.

Může dojít ke změně času (dle rozvrhu vedoucí kroužku na VŠ)

email lektorky: zdenka.paraskova@seznam.cz
Pro děti: 10 - 13 let
Obsazenost: 10 / 10