Facebook Instagram
Zřizovatelem DDM Kuřim je:
Děkujeme za podporu městu Kuřimi!

Nový kroužek – Movement visions

Florbal III.

Daniel Pyšný
ČT 17:00 - 18:00
Kroužek bude zahájen: 14.09.2023
Cena 1. pololetí: 700,-Kč, 2. pololetí: 700,-Kč
Pravidelné tréninky florbalu.
Nováčci jsou přijímáni na základě pohybových dovedností a následném rozhodnutí trenérů.

První dva kroužky jsou zkušební, platbu proveďte po schválení trenérem.


email lektora: dan.pysny@seznam.cz
Pro děti: 6 - 12 let
Obsazenost: 28 / 35

Florbal IV.

Daniel Pyšný
ČT 18:00 - 19:00
Kroužek bude zahájen: 14.09.2023
Cena 1. pololetí: 700,-Kč, 2. pololetí: 700,-Kč
Pravidelné tréninky florbalu pro pokročilejší.

První dva kroužky jsou zkušební, platbu proveďte po schválení trenérem.

email lektora: dan.pysny@seznam.cz
Pro děti: 8 - 15 let
Obsazenost: 27 / 30

Movement visions I.

Jiří Plšek
ČT 16:00 - 17:00
Kroužek bude zahájen: 21.09.2023
Cena 1. pololetí: 600,-Kč, 2. pololetí: 600,-Kč
Pokroky v pohybových dovednostech; Formování síly, výdrže, flexibility a všestrannosti v pohybu (i s využitím koordinačních a balančních cvičení). Prvky lehké i těžké atletiky, parkouru a freerunningu, základy funkční sebeobrany a pádových technik; Mentální rozvoj = Fair play, Kaizen, Růstové myšlení, Návyky, Flow...

email lektora: jirka@stribrnak.com
Pro děti: 8 - 13 let
Obsazenost: 9 / 15

Movement visions II.

Jiří Plšek
ÚT 16:00 - 17:30
Kroužek bude zahájen: 19.09.2023
Cena 1. pololetí: 800,-Kč, 2. pololetí: 800,-Kč
Pokroky v pohybových dovednostech; Formování síly, výdrže, flexibility a všestrannosti v pohybu (i s využitím koordinačních a balančních cvičení). Prvky lehké i těžké atletiky, parkouru a freerunningu, základy funkční sebeobrany a pádových technik; Mentální rozvoj = Fair play, Kaizen, Růstové myšlení, Návyky, Flow...

email lektora: jirka@stribrnak.com
Pro děti: 8 - 13 let
Obsazenost: 14 / 15