Facebook Instagram
Zřizovatelem DDM Kuřim je:
Děkujeme za podporu městu Kuřimi!

Kdo jsme

Dům dětí a mládeže Kuřim, je školské zařízení pro zájmovou činnost a vzdělávání. Našim posláním je motivovat, podporovat a vést děti a mládež k rozvoji osobnosti, zejména smysluplným využitím volného času a to širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí, s profesionálním týmem.