Facebook Instagram
Zřizovatelem DDM Kuřim je:
Děkujeme za podporu městu Kuřimi!

POWER JOGA S ANDREJKOU

ZAČÍNÁ 21. 9. 2023

Pondělí: 19:00 – 20:00

Čtvrtek: 19:00 – 20:00

DDM LEGIOnářská

mail: andrea.filkova@centrum.cz