Facebook Instagram
Zřizovatelem DDM Kuřim je:
Děkujeme za podporu městu Kuřimi!

Pronájem prostor DDM Kuřim 

Tel.: 541 230 763

E-mail: ddmkurim@ddmkurim.cz

DDM Jungmannova (sál + učebna)

Krátkodobé pronájmy 250 Kč/hod

Pravidelné a dlouhodobé pronájmy 200Kč/hod

Jak to u nás vypadá:

  

DDM Legionářská (sál + učebna)

Krátkodobé pronájmy 300 Kč/hod

Pravidelné a dlouhodobé pronájmy 250Kč/hod

Jak to u nás vypadá: