Facebook Instagram
Zřizovatelem DDM Kuřim je:
Děkujeme za podporu městu Kuřimi!

Kontaktní osoba: Eliška Smrčková

Email: eliska @dmkurim.cz

Tel.: 541 230 277

 

PŮJČENÍ

 1. Deskové hry je možné si zapůjčit na DDM LEGIOnářská 338
  každé pondělí 14:00 – 15:00.  
 2. Deskové hry si můžete předem vybrat ze seznamu.
  DESKOVÉ HRY K ZAPŮJČENÍ seznam
 3. Deskovou hru si může přijít půjčit zájemce starší 15 let.
 4. Před půjčením si zájemce zkontroluje, co si přebírá.
 5. Zájemce není oprávněn přenechat deskovou hru k užívání jiné osobě.
 6. Výše půjčovného: 
 • 1 týden/úterý-úterý = 50 Kč
 • 1 měsíc/4 týdny = 100 Kč

Deskovou hru je možné si zapůjčit maximálně na 1 měsíc Během všech prázdnin a svátků půjčovna deskových her není v provozu. Při vypůjčení před letními prázdninami musí být všechny pomůcky do 12. června vráceny.

Výše půjčovného se hradí v hotovosti při zapůjčení deskové hry.

 

VRÁCENÍ

 1. Zájemce je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu. V případě prodlení platí storno poplatek 10 Kč za každý započatý den.
 2. V případě ztráty jednotlivého komponentu hry (figurka, kostka, přesýpací hodiny, …), kterou jde buď zakoupit nebo vyrobit, je zájemce povinen uhradit pokutu 50 Kč.
 3. V případě poškození hry je zájemce povinen uhradit plnou pořizovací cenu hry, nebo zakoupit stejnou hru.
 4. Při vrácení deskové hry musí zájemce počítat s prodlením, způsobeným kontrolou všech komponentů hry (cca 10 minut).