Facebook Instagram
Zřizovatelem DDM Kuřim je:
Děkujeme za podporu městu Kuřimi!

Kontaktní osoba: Jana Tejčková

Email: jana@dmkurim.cz

Tel.: 541 230 277

 

PŮJČENÍ

 1. Sportovní vybavení je možné si zapůjčit na DDM LEGIOnářská 388
  každý čtvrtek 15:30 – 16:30.
 2. Sportovní vybavení si můžete předem vybrat ze seznamu.
  SPORTOVNÍ VYBAVENÍ K ZAPŮJČENÍ seznam
 3. Sportovní vybavení si může přijít půjčit zájemce starší 15 let.
 4. Před půjčením si zájemce zkontroluje stav vybavení.
 5. Zájemce není oprávněn přenechat sportovní vybavení k užívání jiné osobě.
 6. Výše půjčovného: 
 • 1 týden/čtvrtek – čtvrtek = 100 Kč/ ks

 

Během všech prázdnin a svátků půjčovna sportovního vybavení není v provozu. Při vypůjčení před letními prázdninami musí být všechny pomůcky do 12. června vráceny.

Výše půjčovného se hradí v hotovosti při zapůjčení sportovního vybavení.

 

VRÁCENÍ

 1. Zájemce je povinen vrátit sportovní vybavení ve stanoveném termínu. V případě prodlení platí storno poplatek 50 Kč za každý započatý den.
 2. V případě poškození či ztráty pomůcky je zájemce povinen uhradit její plnou pořizovací cenu, nebo zakoupit stejnou sportovní pomůcku.
 3. Při vrácení sportovní pomůcky musí zájemce počítat s prodlením, způsobeným kontrolou všech komponentů a stavu pomůcky (cca 10 minut).