Kontakt: Jiří Hejduk

Email: jiri@ddmkurim.cz

Tel.: 541 230 763

Určeno pro třídní kolektiv ZŠ.

Den a čas pořádání dle domluvy s vedoucím vzdělávacího programu.

Místo: DDM Jungmannova 1084

 

Polytechnické vzdělávání posiluje zájem o technické obory a podporuje touhu tvořit.

Práce se dřevem

  • děti si osvojí základní pracovní dovednosti a návyky
  • rozvíjí manuální zručnost
  • rozvíjí schopnost cíleně se soustředit na určitou činnost
  • učí se bezpečně manipulovat s nástroji určenými pro práci se dřevem