Letní kempy jsou určeny pouze pro děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku.

Kemp může být uskutečněn jen v případě, kdy bude naplněna kapacita 15 dětí.

Realizace kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Kemp škola ninjů

Místo: DDM Legio
12.07.2021 08:00 - 16.07.2021 16:00
Po - Pá vždy 8:00 - 16:00

Seznámení s různými bojovými sporty, reálná sebeobrana. Cvičení a pohybové hry pro rozvoj síly a rychlosti. Základy gymnastiky. Relaxace. Hry pro rozvoj slovní zásoby a rychlé reakce. Celodenní turistický výlet – přežití v přírodě. Výroba z přírodních materiálů.

Pokud nebude naplněna kapacita 15 dětí, není možné kemp realizovat. Pouze pro děti, které ve šk. roce 2020/21 plnily povinnou školní docházku.
REALIZACE LETNÍCH KEMPŮ BYLA PODPOŘENA MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Pro děti: 7 - 16 let
Cena: 0,-Kč
V ceně: Kemp je hrazen ze státního rozpočtu, zahrnuje: oběd, 2x svačina, pitný režim
Helena Vičarová
Obsazenost: 15 / 15

Kemp výroba ze dřeva

Místo: DDM Jungmannova
19.07.2021 08:00 - 23.07.2021 16:00
Po - Pá vždy 8:00 - 16:00

Výroba modelů ze dřeva. Jóga, relaxace, čchi-kung. Pohybové hry. Hry zaměřené na rozvoj vědomostí a logického myšlení. Celodenní výlet.


Pokud nebude naplněna kapacita 15 dětí, není možné kemp realizovat. Pouze pro děti, které ve šk. roce 2020/21 plnily povinnou školní docházku.
REALIZACE LETNÍCH KEMPŮ BYLA PODPOŘENA MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Pro děti: 7 - 15 let
Cena: 0,-Kč
V ceně: Kemp je hrazen ze státního rozpočtu, zahrnuje: oběd, 2x svačina, pitný režim
Jiří Hejduk
Obsazenost: 15 / 15

Kemp angličtina hrou

Místo: DDM Jungmannova
19.07.2021 08:00 - 23.07.2021 16:00
Po - Pá vždy 8:00 - 16:00

Procvičování angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé formou her, soutěží, písniček a stopované. Zábavné pohybové hry a soutěže. Relaxace. Výroba z přírodních materiálů. Celodenní výlet.


Pokud nebude naplněna kapacita 15 dětí, není možné kemp realizovat. Pouze pro děti, které ve šk. roce 2020/21 plnily povinnou školní docházku.
REALIZACE LETNÍCH KEMPŮ BYLA PODPOŘENA MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Pro děti: 7 - 13 let
Cena: 0,-Kč
V ceně: Kemp je hrazen ze státního rozpočtu, zahrnuje: oběd, 2x svačina, pitný režim
Lucie Altmanová
Obsazenost: 15 / 15

Kemp kreativní výtvarka

Místo: DDM Jungmannova
26.07.2021 08:00 - 30.07.2021 16:00
Po - Pá vždy 8:00 - 16:00

Výtvarné zaměření (malba v plenéru, malba tělem), výroba rekvizit a výroba z přírodních materiálů. Pohybové skupinové hry. Zpívání s kytarou. Nácvik divadelního představení. Gamebook (čtení příběhu). Hry na procvičování slovní zásoby a vědomostí. Celodenní výlet.


Pokud nebude naplněna kapacita 15 dětí, není možné kemp realizovat. Pouze pro děti, které ve šk. roce 2020/21 plnily povinnou školní docházku.
REALIZACE LETNÍCH KEMPŮ BYLA PODPOŘENA MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Pro děti: 7 - 15 let
Cena: 0,-Kč
V ceně: Kemp je hrazen ze státního rozpočtu, zahrnuje: oběd, 2x svačina, pitný režim
Zdeňka Parasková
Obsazenost: 6 / 15

Kemp volejbal

Místo: DDM Jungmannova
02.08.2021 08:00 - 06.08.2021 16:00
Po - Pá vždy 8:00 - 16:00

Pohybové cvičení s míčem i bez míče, nácvik volejbalu, atletická abeceda, skupinové pohybové hry. Relaxace. Hry na rozvoj vědomostí. Vyrábění z papíru a přírodních materiálů, Celodenní výlet.


Pokud nebude naplněna kapacita 15 dětí, není možné kemp realizovat. Pouze pro děti, které ve šk. roce 2020/21 plnily povinnou školní docházku.
REALIZACE LETNÍCH KEMPŮ BYLA PODPOŘENA MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Pro děti: 7 - 13 let
Cena: 0,-Kč
V ceně: Kemp je hrazen ze státního rozpočtu, zahrnuje: oběd, 2x svačina, pitný režim
Martin Švestka
Obsazenost: 16 / 16

Kemp angličtina hrou pro začátečníky

Místo: DDM Jungmannova
16.08.2021 08:00 - 20.08.2021 16:00
Po - Pá vždy 8:00 - 16:00

Procvičování angličtiny pro začátečníky formou her, soutěží, písniček a stopované. Zábavné pohybové hry a soutěže. Relaxace. Výroba z přírodních materiálů. Celodenní výlet.


Pokud nebude naplněna kapacita 15 dětí, není možné kemp realizovat. Pouze pro děti, které ve šk. roce 2020/21 plnily povinnou školní docházku.
REALIZACE LETNÍCH KEMPŮ BYLA PODPOŘENA MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Pro děti: 6 - 10 let
Cena: 0,-Kč
V ceně: Kemp je hrazen ze státního rozpočtu, zahrnuje: oběd, 2x svačina, pitný režim
Lucie Altmanová
Obsazenost: 14 / 15

Kemp angličtina hrou pro mírně pokročilé

Místo: DDM Jungmannova
23.08.2021 08:00 - 27.08.2021 16:00
Po - Pá vždy 8:00 - 16:00

Procvičování angličtiny pro mírně pokročilé formou her, soutěží, písniček a stopované. Zábavné pohybové hry a soutěže. Relaxace. Výroba z přírodních materiálů. Celodenní výlet.


Pokud nebude naplněna kapacita 15 dětí, není možné kemp realizovat. Pouze pro děti, které ve šk. roce 2020/21 plnily povinnou školní docházku.
REALIZACE LETNÍCH KEMPŮ BYLA PODPOŘENA MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Pro děti: 10 - 15 let
Cena: 0,-Kč
V ceně: Kemp je hrazen ze státního rozpočtu, zahrnuje: oběd, 2x svačina, pitný režim
Lucie Altmanová
Obsazenost: 11 / 15