Facebook Instagram
Zřizovatelem DDM Kuřim je:
Děkujeme za podporu městu Kuřimi!

Tištěné přihlášky na tábory nevyžadujeme!

 

 

 

Stručný návod pro on-line přihlašování:

1. Pod Vámi vybraným táborem klikněte na tlačítko „On-line přihlášení“. Budete přesměrováni do Klientského centra.

2. V Klientském centru založte „Nový účet“. Postupujte podle instrukcí (pouze v případě prvního přihlášení).

Nový účet je potřeba potvrdit přes Váš email.

3. Opět se přihlaste do Klientského centra a zde vyplňte on-line přihlášku.

 

Jak zobrazit dokumenty ke stažení v klientském centru

Obrázek 1

klikněte myší na vyznačené políčko (mimo text), podkreslí se vám do šedé barvy 

obrázek 2

na levé straně se vám objeví MOŽNOSTI PŘIHLÁŠKY- klikněte na Dokumenty ke stažení 

obrázek 3

zobrazí se vám přiložené dokumenty potřebné k danému táboru

Stornopoplatky: 
Dojde-li ke zrušení registrace na pobytový tábor: 71 a více dnů před zahájením tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 0% z celkové ceny tábora, 70-30 dní = 20%, 29-11 dnů = 60%, 10-1 den = 80%.
V případě, že registrovaný účastník tábora zruší svou registraci a nalezne náhradníka, nebudou původně registrovanému účastníkovi účtovány žádné storno poplatky. V případě nemoci znemožňující účast dítěte na táboře storno poplatky nebudou účtovány. Nemoc je však třeba doložit lékařským potvrzením. Podrobné informace na www.ddmkurim.cz: „Vnitřní řád DDM“