Hudební hrátky prvňáčků ZŠJ

Jindřiška Dvořáková
ST 12:35 - 13:35
Kroužek bude zahájen: 06.10.2021
Cena 1. pololetí: 200,-Kč, 2. pololetí: 200,-Kč
Děti se budou hravou formou učit spoustu nových písniček, textů a melodií. Doprovodí rytmicky zpěv hudebními nástroji z Orffova kufříku. Nacvičíme i jednoduchý taneček. Budeme cvičit paměť a artikulaci. Naučené budeme prezentovat na veřejnosti.
Členové musí splnit podmínky výběrového řízení Mgr. Jindřišky Dvořákové na ZŠ Jungmannova. Vybraným žákům bude upřesněn čas spuštění přihlašování.

email lektorky: dvorakova@zskj.cz
Pro děti: 6 - 8 let
Obsazenost: 13 / 15

Hudební hrátky třeťaček ZŠJ

Jindřiška Dvořáková
ÚT 12:30 - 13:30
Kroužek bude zahájen: 14.09.2021
Cena 1. pololetí: 200,-Kč, 2. pololetí: 200,-Kč
Děti se budou hravou formou učit spoustu nových písniček, textů a melodií. Doprovodí rytmicky zpěv hudebními nástroji z Orffova kufříku. Nacvičíme i jednoduchý taneček. Budeme cvičit paměť a artikulaci. Naučené budeme prezentovat na veřejnosti.
Členové musí splnit podmínky výběrového řízení Mgr. Jindřišky Dvořákové na ZŠ Jungmannova. Vybraným žákům bude upřesněn čas spuštění přihlašování.

email lektorky: dvorakova@zskj.cz
Pro děti: 8 - 9 let
Obsazenost: 12 / 15

Hudební hrátky třeťáků ZŠJ

Jindřiška Dvořáková
ST 11:35 - 12:35
Kroužek bude zahájen: 15.09.2021
Cena 1. pololetí: 200,-Kč, 2. pololetí: 200,-Kč
Děti se budou hravou formou učit spoustu nových písniček, textů a melodií. Doprovodí rytmicky zpěv hudebními nástroji z Orffova kufříku. Nacvičíme i jednoduchý taneček. Budeme cvičit paměť a artikulaci. Naučené budeme prezentovat na veřejnosti.
Členové musí splnit podmínky výběrového řízení Mgr. Jindřišky Dvořákové na ZŠ Jungmannova. Vybraným žákům bude upřesněn čas spuštění přihlašování.

email lektorky: dvorakova@zskj.cz
Pro děti: 8 - 9 let
Obsazenost: 10 / 15

Taneční kroužek III.

Patricie Sýsová
PÁ 15:00 - 16:30
Kroužek bude zahájen: 01.10.2021
Cena 1. pololetí: 400,-Kč, 2. pololetí: 400,-Kč
Taneční guláš - zabrousíme do moderního tance, základu streetdance, baletu a dalších. Členové musí splnit podmínky konkurzu. Konkurz 8. 9. 2021 v 16:00 na DDM Jungmannova.

email lektotky: PSysova@seznam.cz
email lektorky: PSysova@seznam.cz
Pro děti: 6 - 15 let
Obsazenost: 11 / 16