Přihlašování na pobytové a příměstské tábory proběhne od února