Vážení rodiče!

Prosíme, nemá někdo zájem o výměnu jednoho místa na příměstský tábor: KONÍČKY SENTICE 1. (27.7.-31.7.)  za termín srpnový  KONÍČKY SENTICE 3. (10.8.-14.8.)?

Tel.: 541 230 763

 

Již nyní zde na www najdete předběžné kroužky na školní rok 2020/2021. Jedná se o DDM LEGIOnářská + YOGA na DDM Jungmannova a předběžně Jindřiška Dvořáková na ZŠ Jungmannova. Na kroužky se budete nově přihlašovat ON-LINE začátkem září. O přesném termínu přihlášení Vás budeme informovat. Děkujeme.

Dále prosíme odevzdat na tábory:

Na příměstské tábory (první den) odevzdejte „Čestné prohlášení“

(ke stažení v dokumentech).

Na pobytové tábory (v den příjezdu) odevzdejte aktuální „Bezinfekčnost“

(ke stažení v dokumentech).

Tel.: 541 230 277
jana@ddmkurim.cz


Provoz DDM je omezen těmito pravidly: 

Při prvním vstupu do DDM předkládá účastník podepsané ,,Čestné prohlášení“ (najdete ke stažení na levé straně v „Dokumenty“). Pokud zákonný zástupce účastníka tyto dokumenty nepodepíše, nebude osobní účast v DDM umožněna.

  1. Vstup do budovy je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům ani jiným doprovázejícím osobám.
  2. Okamžitě po vstupu do budovy si musí každý důkladně umýt – dezinfikovat ruce.
  3. Zákonní zástupci mají povinnost účastníky předem omlouvat, aby bylo jasné, že se účastníkovi nic nestalo při cestě do DDM.
  4. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do DDM vstoupit.